Czy huragan Florence to burza w szklance wody?

Niestety, huragan Florence wciąż sieje spustoszenie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych (Floryda). Silne burze, tornada i huragany to nic nowego dla mieszkańców tamtejszych zakątków świata, ponieważ głównie wiosną (ale także w innych porach roku) występuje tzw. sezon tornad (tornado season).  Bywa tak, że w niedalekim odstępie czasu tworzą się dwa lub trzy śmiertelne huragany (deadly hurricans). W ciągu roku w tym rejonie przemieszcza się do 1,200 silnych huraganów i tornad, głównie na wschód od Gór Skalistych (the Rocky Mountains) korytarzem zwanym Aleją Tornad (Tornado Alley, a także Dixie Alley) – jest to kolokwialny termin określający tereny wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych szczególnie podatnych na wystąpienie tornad [1]. Zjawiska te są atrakcyjne dla obserwatorów burz (storm spotters) oraz łowców tornad (tornado hunters lub tornado chasers), którzy  na podstawie obserwacji radarowych i prognoz starają się znaleźć w miejscu wystąpienia burzy lub tornada.

Oglądając wiadomości pewnie zauważyliście, że tornada/huragany mają swoje „imiona” (monickers). Używanie imion dla tych gwałtownych zjawisk atmosferycznych (violent atmospheric phenomena) znacznie ułatwia meteorologom, badaczom, pracownikom reagowania kryzysowego oraz zwykłym obywatelom określanie konkretnych huraganów, ich opis lub kategoryzację. Ponadto doświadczenie pokazuje, że użycie krótkich, charakterystycznych nazw w komunikacji pisanej, jak i mówionej jest szybsze i mniej podatne na błędy (subject to error).

Z powyższych powodów Światowa Organizacja Meteorologiczna (the World Meteorological Organization – WMO) opracowała listę „imion” przypisaną alfabetycznie do danej burzy tropikalnej, która powstaje w sezonie tornad (i nie tylko). Na przykład w 2017 roku pojawiły się lub mogą pojawić się następujące tornada lub huragany: Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, Jose, Katia, Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince, Whitney [2]. Należy zwrócić uwagę, że w sumie jest 21 imion żeńskich i męskich (do mniej więcej połowy dwudziestego wieku, tj. do 1979 roku używano tylko imion żeńskich) i brakuje w nich imion zaczynających się na literę: Q, U, X, Y, Z. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że w danym roku wystąpi ponad 21 huraganów, wykorzystuje się nazwy liter greckiego alfabetu, tj. Alfa, Beta, Gamma, itd. Ciekawostką jest również to, że nazwy z listy można powtarzać po upływie sześciu lat (czyli powyższe nazwy pojawią się ewentualnie dopiero w 2023 roku). Ponadto nazwy szczególnie gwałtownych i śmiertelnych burz tropikalnych są trwale wycofywane z użytkowania, np. w 2016 roku huragan Matthew i huragan Otto spowodowały znaczne szkody (damages) i ofiary śmiertelne (fatalities). Z tego powodu nazwy Matthew i Otto zostały wycofane i nie będą wykorzystane ponownie w przypadku burzy tropikalnej.

Chciałbym powiedzieć, że w potocznym języku amerykańskim zamiast słowa tornado można użyć twister (à propos w 1996 była premiera filmu katastroficznego pod tym samym tytułem) [3]. Ponadto jeśli chodzi o słowo storm (burza), w słowniku jęz. angielskiego można znaleźć trzy ciekawe zwroty: a storm in a teacup, czyli odpowiednik polskiego zwrotu burza w szklance wody (lub jak kto woli afera koperkowa),  to take (something) by storm, odpowiednik polskiego powiedzenia wziąć coś szturmem/przebojem wejść np. na rynek, a także to weather/ride the storm, czyli pokonać trudności [4]:

Na zakończenie dodam:

I hope people affected by Hurricane Florence will weather the storm.

źródło:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Tornadoes_in_the_United_States

[2] http://geology.com/hurricanes/hurricane-names.shtml

[3] http://www.filmweb.pl/film/Twister-1996-11270

[4] http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/storm_1

Reklamy

„Po cudzemu”

„Po cudzemu” to bardzo interesujący kanał na YouTube, prowadzony przez Polkę, Arlenę Witt. Przede wszystkim uczy ona wymowy trudniejszych angielskich wyrazów oraz nazwisk. Robi to w bardzo prosty i naturalny sposób, a omawiane wyrazy podpiera konktretnymi przykładami z piosenek, seriali i filmów. Gorąco polecam!

Wszystko co dobre, szybko się kończy

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Niestety, dziś ostatni dzień wakacji, a jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny. Mam nadzieję, że to nie będą miłe złego początki (to start well and end badly), tudzież początek waszego końca (the beginning of the end). Wręcz przeciwnie – jestem przekonany, że wszyscy z was dostaną w czerwcu świadectwa z wyróżnieniem, bo przecież będziecie się uczyć od początku do końca (from beginning to end). Musicie tylko pamiętać, że dobry początek daje dobry koniec (a good beginning makes a good ending).

W języku angielskim słowo beginning to początek – rzeczownik, który pochodzi od czasownika nieregularnego to begin (przypominam: begin-began-begun):

We missed the beginning of the movie.

Możemy także użyć dwóch sformułowań: at the beginning lub in the beginning, lecz pamiętajcie, że istnieje między nimi różnica. At the beginning łączy się z przyimkiem of i jest odpowiednikiem polskiego wyrażenia na początku [czegoś], na przykład:

At the beginning of the school year the teacher asked …

In the beginning tłumaczymy również jako na początku, ale nie używamy of, ani nie podajemy informacji na początku czego:

In the beginning Tom found it hard to ride a bike.

Zwrot ten jest również stosowany, aby podać kontrast do poprzedniej/późniejszej informacji [1]:

In the beginning the kids had few toys to play. Then we bought them some blocks and dolls.

W liczbie mnogiej, czyli beginnings, wyraz ten nabiera jeszcze innego znaczenia. Oznacza on środowisko, na przykład skąd ktoś pochodzi/wywodzi się:

He came from poor beginnings.

Zamiennikiem wyrazu beginning jest po prostu start, który występuje w dwóch ciekawych zwrotach: a new/fresh start (pol. zacząć wszystko od nowa) oraz give someone a head start (pol. dawać komuś fory*) [2]:

She changed her job, hoping for a fresh start.

We gave them a 2-minute head start.

* faworyzować kogoś, stosować wobec kogoś taryfę ulgową

Mam nadzieję, że poprawne zastosowanie wyrazu beginning (koniecznie pisane przez dwa ‚n’) jest już teraz dla was bardzo proste i poradzicie sobie z przetłumaczeniem pewnego brytyjskiego przysłowia [3]:

It is better to begin in the evening than not at all.

źródło:

[1] http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/beginning

[2] https://www.merriam-webster.com/dictionary/head%20start

[3] http://proverbicals.com/beginning/

Znajomość środków językowych – tłumaczenie zdań

1. I go to the gym ………………………….. (trzy razy w tygodniu).
2. If I had enough money …………………………..(poleciałbym do Australii).
3. …………………………..(był) a great film with Nicolas Cage in TV last night.
4. I find Harry Potter …………………………..(dużo bardziej interesujący) than Hobbit.
5. …………………………..(chłopak mojej siostry) works in a laboratory.
6. Ann …………………………..(wyłączyła) the lights before she left the house.
7. My cousin …………………………..(właśnie zdał) his driving licence test.
8. The weather is so awful that I had to wash my car …………………………..(dwa razy) this week.
9. ………………………….. (Moim zdaniem) Jane wears too much make up.
10. You ………………………….. (powinieneś ograniczyć spożycie) sweets. It’s bad for your health.
11. My mother ………………………….. (ma zamiar sprzedać) her car, because she wants a new one.
12. ………………………….. (Z mojego doświadczenia) I wouldn’t reccomend you buying a diesel car.
13. I ………………………….. (czytałem) that new book by Stephen King last night.
14. When I got back home from school, ………………………….. (moja mama gotowała) dinner.
15. This is ………………………….. (najbardziej inspirująca) book I have ever read.
16. If you help me with my homework, ………………………….. (dam Ci) this big chocolate!
17. ………………………….. (ona ma) a nice collection of stamps.
18. We ………………………….. (nie wolno nam wagarować)!
19. ………………………….. (Dalczego wciąż oglądasz) these stupid cartoons? Turn them off!
20. He ………………………….. (odrabia swoje zadanie domowe) every evening.
21. While I was going back home, ………………………….. (zaczęło padać).
22. ………………………….. (Gdzie byłeś) last night? You didn’t come to Sam’s party.
23. New York …………………………..(jest bardziej niebezpieczny niż) Wrocław.
24. Tom and Jessica ………………………….. (są parą) for about six months now.
25. English ………………………….. (jest używany / mówiony) in many countries.

26. Most Christians go to the church ………………………….. (raz w tygodniu)
27. ………………………….. (nie mam wystarczająco czasu) to go to the cinema today.
28. Why are you ………………………….. (taki niecierpliwy)?
29. If she ………………………….. (dałaby mi jakiś znak), I Gould ask her out.
30. ………………………….. (jej drugi mąż) works abroad and he is at home only at the weekends.
31. My mother will bake me a cake if I ………………………….. (zrobię dla niej zakupy).
32. A: Where are the kids?
B: I don’t know. They …………………………..(bawiły się) in the garden an hour ago.
33. What do you think ………………………….. (o wędrówkach górskich)?
34. Where ………………………….. (znalazłeś) this photo of me?
35. Amanda ………………………….. (wciąż nie zadzwoniła do mnie) about Her exam results.
36. ………………………….. (Czy widziałeś Toma) since Monday?
37. I won’t eat this dessert. It’s ………………………….. (zbyt słodki).
38. ………………………….. (my rzadko chodzimy) to the theatre.
39. He ………………………….. (pije dużo więcej) than everybody else.
40. My brother doesn’t run ………………………….. (tak szybko jak) me.
41. I ………………………….. (nigdy nie byłem) to Rome, but I would love to go there one day.
42. James ………………………….. (lubi podróżować) to exotic countries.
43. My mum ………………………….. (piecze najlepsze muffinki) in the world.
44. ………………………….. (Obejrzyjmy ten nowy film) with Ryan Gosling and Emma Stone.
45. My girlfriend is totally a cat person, but I think that ………………………….. (psy są lepsze).
46. We haven’t swept up all the ………………………….. (liście w ogrodzie) yet.
47. While I was travelling in Ireland, I ………………………….. (widziałem dużo owiec).
48. Anna had a tiring day at work so she …………………………..  (odpoczywa) now.
49. Millions of plastic bottles ………………………….. (są wyrzucane) everyday.
50. Little children ………………………….. (zadają wiele pytań).
51. ………………………….. (Robienie pizzy) is a great fun for kids.
52. Don’t run across the street here. There’s ………………………….. (za dużo ruchu ulicznego).
53. My parents usually ………………………….. (wychodzą w piątki wieczorem) to meet their friends.
54. We have never travelled ………………………….. (dalej niż) Italy.
55. If we had more time and money, we ………………………….. (podróżowalibyśmy) all over the world.
56. The thief broke his leg while he was jumping ………………………….. (przez płot).
57. That film isn’t for children ………………………….. (poniżej 15 roku życia).
58. ………………………….. (Co wolisz), beer or wine?
59. He ………………………….. (goli się raz dziennie), in the morning.
60. Sam ………………………….. (nie potrafi się ubrać) yet. He is too little.
61. ………………………….. (Nasz szef) asked me to show him the report before Friday.
62. WFF organisation ………………………….. (pomaga wilkom) to survive in the wild.
63. ………………………….. (Dlaczego nie weźmiesz) a day off? We could go on a picnic.
64. This song ………………………….. (jest często grana) in the radio recently.
65. What ………………………….. (on wygląda) like?
66. I ………………………….. (nie otworzyłem bramy). I don’t know who left it like that.
67. If my parents go on holidays next week, we ………………………….. (zrobimy imprezę).
68. She ………………………….. (nie odwiedziła swoich rodziców) since last summer.
69. My neighbours ………………………….. (rozwiedli się) last year.
70. The parents meeting ………………………….. (zostało przełożone) for next week.
71. Adam ………………………….. (uwielbia opowiadać kawały). He is a funny guy.
72. My little sister ………………………….. (nie może oglądać horrorów ).
73. ………………………….. (jeżeli byłbym na Twoim miejscu) I would appologise to Jack.
74. Manchester City is leading in the table. It is on the ………………………….. (pierwszym) miejscu.
75. My sandwich ………………………….. (została zjedzona) by Jake.
76. People in my neighbourhood tend to ………………………….. (dbać o) theirgardens.
77. ………………………….. (jej drugi mąż) works abroad and he is at home only at the weekends.
78. Which is ………………………….. (lepsze) having a dog or having a cat?
79. ………………………….. (Jak ma się Twoja mama) doing?
80. I don’tknow Adam very much. ………………………….. (Jaki on jest)?
81. J.K. Rowling’s books ………………………….. (są sprzedawane) all over the world.
82. ………………………….. (Miałbyś coś przeciwko) if I barrow your tennis rocket?
83. What would you do if your girlfriend ………………………….. (zdradziłaby Cię)?
84. If I ………………………….. (kupiłbym) this painting ten years ago, I would be a millionaire now.
85. Will Monica ………………………….. (przynieść ciasto) if I ask her?
86. Maria and Joseph ………………………….. (grali w scrabble) all evening last night.
87. Ed Sheeran is a ………………………….. (znany na całym świecie) singer.
88. I am pretty sure that I ………………………….. (dobrze sobie poradziłem) in my exams.
89. Look at this clouds! ………………………….. (będzie padać) heavily!
90. A: I can’t find my car keys any where.
B: Have you ………………………….. (szukałeś) them in my bag?
91. If I ………………………….. (nie dostanę) at least 1000 zł for this bike I won’t sell it.
92. Emily and James ………………………….. (zostali zaproszeni) to Tom’s birthday party.
93. This isn’t my book. It must be ………………………….. (Petera).
94. If I ………………………….. (byłbym Tobą), I would give up smoking.
95. My dad bought ………………………….. (nowe noże) yesterday. They are very sharp.
96. I ………………………….. (otrzymałem) a lot of presents at Christmas. (passive)
97. ………………………….. (Moi rodzice nie pozwolili mi) to go on holidays on my own.
98. English King, Henry VIII, ………………………….. (miał sześć żon).
99. The dinner ………………………….. (został podany) cold, so we wanted to talk with the manager.
100. Michael Jackson’s song ………………………….. (jest grana) in the Radio FM now.
101. My grandparents always ………………………….. (dają mi kieszonkowe).
102. Why is this maths exercise so difficult? Couldn’t it be ………………………….. (trochę łatwiejsze)?
103. Jacob ………………………….. (musi opiekować się) his younger brother tonight because their parents are gonig to the cinema.
104. Where ………………………….. (masz zamiar pojechać) on holidays?
105. Our teacher ………………………….. (będzie zadowolony) with our work.
106. I hope to ………………………….. (zobaczyć Cię) next month.
107. I didn’t want to cheat in the test, but Thomas ………………………….. (zmusił mnie) do it.
108. Porsche is ………………………….. (droższe od) Opel.
109. ………………………….. (Chciałbyś nas odwiedzić) on Sunday? We are having a barbeque.
110. Evan usually ………………………….. (słucha radia) on his way to work.
111. Jessica ………………………….. (wierzy w duchy). She claims that she saw one on the attic.
112. Kevin Spacey ………………………….. (został ostatnio oskarżony) of sexual harrasing.
113. In my opinion, One Direction is ………………………….. (najgorszym zespołem) in the world.
114. ………………………….. (Jaki jest Twój ulubiony) colour?
115. We ………………………….. (nie mamy wystarczająco dużo) sugar.

10 porad jak napisać poprawnego e-maila

 

  1. Przed napisaniem e-maila pomyśl o typowych zwrotach używanych w wiadomościach, na przykład: I’m writing to inform lub I look forward to hearing from you.
  2. Zastanów się jaką funkcję ma mieć Twój e-mail. Czy ma być to prośba, porada, a może propozycja? To ułatwi Ci dobranie odpowiednich zwrotów.
  3. Dokładnie zapoznaj się z poleceniem. Pamiętaj, że kluczem jest przestrzeganie wymogów z polecenia!
  4. Zadbaj o przejrzystość i kompozycję. Struktura Twojego e-maila powinna wyglądać następująco: wprowadzenie, główna treść oraz zakończenie.
  5. Jeśli chodzi o pozdrowienie adresata e-maila, musimy zachować odpowiednią formę, na przykład pisząc do kolegi/koleżanki zacznij od Hi Peter, Hello Steve. Zwracając się do kogoś bardziej oficjalnie, przykładowo użyj Dear Sir. Odpowiednią formę zastosuj także kończąc e-maila, na przykład wykorzystując takie zwroty jak: bye, take care lub best regards.
  6. Pisząc nawet e-maila nieformalnego (do kolegi/koleżanki) nie stosuj slangu oraz słownictwa politycznie niepoprawnego. Używaj neutralnego i uprzejmego języka. Nie używaj emotikon.
  7. Nie bądź zbytnio lakoniczny, ale też nie rozpisuj się nadmiernie, ponieważ w ten sposób zwiększasz ryzyko popełnienia błędu. Nie udzielaj zdawkowych odpowiedzi typu I don’t know. Twoja wypowiedź muszą zawierać jakieś konkretne informacje na dany temat.
  8. Pamiętaj, aby każdy podpunkt z polecenia do e-maila odpowiednio rozwinąć, na przykład podając po dwa, trzy przykłady lub argumenty. Poszczególne części e-maila powinny być spójne. Możemy zastosować tutaj „łączniki”, na przykład, however, in addition, first, itp.
  9. Stosuj kluczowe słowa i zwroty, na przykład pisząc o koncercie, na którym byłeś/byłaś wypadałoby użyć lead singer/vocalist, lyrics, breathtaking, genre, drummer, the concert took place, itp.
  10. Po napisaniu e-maila sprawdź go pod kątem poprawności gramatycznej, logicznej i pisowni, na przykład czy podmiot i czasownik zgadzają się (she never cooks, a nie she never cook). Zwróć uwagę, że poprawna forma wyrazu to nie tylko dodanie końcówki, lecz także zmiana słowa (good-well). Sprawdź e-maila pod kątem niepotrzebnych powtórek.

Mistake buster [3]. English spoken here

Przy okazji  Dnia Języka Ojczystego chciałbym wspomnieć o pewnym błędzie popełnianym przy tłumaczeniu polskiego wyrażenia: kraje anglojęzyczne. Byłem świadkiem tego, jak ktoś przetłumaczył je jako English-spoken countries. Niestety, nie jest to poprawna forma, ponieważ spoken w tym przypadku nie może funkcjonować jako przymiotnik. Poprawne tłumaczenie to English-speaking countries. Oto więcej przykładów [1]:

the English-speaking world

England, Wales and other English-speaking countries

English-speaking Canadians

Spoken może być umieszczony na przykład przed rzeczownikiem English, a wyrażenie to będzie oznaczać  angielski mówiony,  w przeciwieństwie do angielskiego pisanego (written English). Wyobraźmy sobie również tabliczkę wywieszoną w witrynie sklepowej. Moglibyśmy znaleźć na niej taki napis:

ENGLISH SPOKEN HERE

W polskim tłumaczeniu powyższe zdanie brzmiałoby: Mówimy po angielsku. Spoken w tym przypadku funkcjonuje jako strona bierna pochodząca od czasownika speak. Zwróćcie uwagę, że polskie tłumaczenie jest w stronie czynnej.

Wracając do formy speaking, może znajdować się ona na początku angielskiego zdania, pełniąc funkcję rzeczownika odczasownikowego (osobiście wolę angielski odpowiednik – gerund :), np.

Speaking English is a very important language skill.

(Mówienie po angielsku jest bardzo ważną umiejętnością językową).

Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekturze będziecie w stanie ominąć angielskie pułapki językowe. I pamiętajcie:

Speaking English is very easy in English-spoken countries.

źródło:

[1] English-speaking. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/english-speaking

[24/02/2018]

Język angielski politycznie (nie)poprawny [2]. Język ojczysty

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który w głównej mierze podnosi świadomość językową oraz zwraca uwagę na stosowanie poprawnej polszczyzny. Ponadto podkreśla fakt, że język to nasze dziedzictwo kulturowe, tak różnorodne i bogate, chociażby w dialekty.

W słownikach języka angielskiego na próżno szukać hasła father tongue (dosłowne tłumaczenie polskiego zwrotu język ojczysty). Znajdziemy tam jedynie native language lub mother tongue, czyli w dosłownym tłumaczeniu … język matczyny [1]. I co, zatkało Was? (ang. lost your tongue?). Osobiście nie znam nikogo, kto by w języku polskim używał takiego sformułowania. Skąd taka różnica w interpretacji? Otóż, w dużym uproszczeniu, kraje anglosaskie powstały na zasadach matriarchatu, czyli społeczności skoncentrowanej na kobietach, gdzie często władzę sprawowały osoby płci żeńskiej [2]. W przeciwieństwie do m.in. Anglii, państwo polskie wyrosło na zasadach patriarchatu, gdzie hierarchia społeczna bazowała na dominującej roli mężczyzn.

Pamiętajcie, że przykładowo język polski/angielski/niemiecki  to w skrócie Polish/English/ German lub the Polish/English/German language. I koniecznie dużą literą!

Na koniec mam dla Was pewien tekst z pewnego angielskiego mema. Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekturze będziecie wiedzieli, na czym polega jego przesłanie:

My mother tongue is English, but my father tongue is incorrect.

źródło:

[1] Mother tongue. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mother-tongue [24/02/2018]

[2] Matriarchat. https://pl.wikipedia.org/wiki/Matriarchat [24/02/2018]