Egzamin gimnazjalny – indeks zadań powtórzeniowych

Określanie kontekstu sytuacyjnego – dobieranie tabliczek do miejsc

Zestaw#01    Zestaw #11

Zestaw #02   Zestaw #12

Zestaw #03   Zestaw #13

Zestaw #04   Zestaw #14

Zestaw #05   Zestaw #15

Zestaw #06   Zestaw #16

Zestaw #07   Zestaw #17

Zestaw #08   Zestaw #18

Zestaw #09   Zestaw #19

Zestaw #10    Zestaw #20

 Środki językowe – tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski

115 zdań do tłumaczenia – nowość

Zestaw #01

Zestaw #02

Zestaw #03

Zestaw #04

Zestaw #05

Reagowanie językowe – wybieranie właściwych reakcji

Zestaw #01   Zestaw #06

Zestaw #02   Zestaw #07

Zestaw #03

Zestaw #04

Zestaw #05

Testy gramatyczno-leksykalne

Zestaw #01

Zestaw #02

Zestaw #03

Zestaw #04

Zestaw #05

Zestaw #06

Reklamy

Znajomość środków językowych – tłumaczenie zdań

1. I go to the gym ………………………….. (trzy razy w tygodniu).
2. If I had enough money …………………………..(poleciałbym do Australii).
3. …………………………..(był) a great film with Nicolas Cage in TV last night.
4. I find Harry Potter …………………………..(dużo bardziej interesujący) than Hobbit.
5. …………………………..(chłopak mojej siostry) works in a laboratory.
6. Ann …………………………..(wyłączyła) the lights before she left the house.
7. My cousin …………………………..(właśnie zdał) his driving licence test.
8. The weather is so awful that I had to wash my car …………………………..(dwa razy) this week.
9. ………………………….. (Moim zdaniem) Jane wears too much make up.
10. You ………………………….. (powinieneś ograniczyć spożycie) sweets. It’s bad for your health.
11. My mother ………………………….. (ma zamiar sprzedać) her car, because she wants a new one.
12. ………………………….. (Z mojego doświadczenia) I wouldn’t reccomend you buying a diesel car.
13. I ………………………….. (czytałem) that new book by Stephen King last night.
14. When I got back home from school, ………………………….. (moja mama gotowała) dinner.
15. This is ………………………….. (najbardziej inspirująca) book I have ever read.
16. If you help me with my homework, ………………………….. (dam Ci) this big chocolate!
17. ………………………….. (ona ma) a nice collection of stamps.
18. We ………………………….. (nie wolno nam wagarować)!
19. ………………………….. (Dalczego wciąż oglądasz) these stupid cartoons? Turn them off!
20. He ………………………….. (odrabia swoje zadanie domowe) every evening.
21. While I was going back home, ………………………….. (zaczęło padać).
22. ………………………….. (Gdzie byłeś) last night? You didn’t come to Sam’s party.
23. New York …………………………..(jest bardziej niebezpieczny niż) Wrocław.
24. Tom and Jessica ………………………….. (są parą) for about six months now.
25. English ………………………….. (jest używany / mówiony) in many countries.

26. Most Christians go to the church ………………………….. (raz w tygodniu)
27. ………………………….. (nie mam wystarczająco czasu) to go to the cinema today.
28. Why are you ………………………….. (taki niecierpliwy)?
29. If she ………………………….. (dałaby mi jakiś znak), I Gould ask her out.
30. ………………………….. (jej drugi mąż) works abroad and he is at home only at the weekends.
31. My mother will bake me a cake if I ………………………….. (zrobię dla niej zakupy).
32. A: Where are the kids?
B: I don’t know. They …………………………..(bawiły się) in the garden an hour ago.
33. What do you think ………………………….. (o wędrówkach górskich)?
34. Where ………………………….. (znalazłeś) this photo of me?
35. Amanda ………………………….. (wciąż nie zadzwoniła do mnie) about Her exam results.
36. ………………………….. (Czy widziałeś Toma) since Monday?
37. I won’t eat this dessert. It’s ………………………….. (zbyt słodki).
38. ………………………….. (my rzadko chodzimy) to the theatre.
39. He ………………………….. (pije dużo więcej) than everybody else.
40. My brother doesn’t run ………………………….. (tak szybko jak) me.
41. I ………………………….. (nigdy nie byłem) to Rome, but I would love to go there one day.
42. James ………………………….. (lubi podróżować) to exotic countries.
43. My mum ………………………….. (piecze najlepsze muffinki) in the world.
44. ………………………….. (Obejrzyjmy ten nowy film) with Ryan Gosling and Emma Stone.
45. My girlfriend is totally a cat person, but I think that ………………………….. (psy są lepsze).
46. We haven’t swept up all the ………………………….. (liście w ogrodzie) yet.
47. While I was travelling in Ireland, I ………………………….. (widziałem dużo owiec).
48. Anna had a tiring day at work so she …………………………..  (odpoczywa) now.
49. Millions of plastic bottles ………………………….. (są wyrzucane) everyday.
50. Little children ………………………….. (zadają wiele pytań).
51. ………………………….. (Robienie pizzy) is a great fun for kids.
52. Don’t run across the street here. There’s ………………………….. (za dużo ruchu ulicznego).
53. My parents usually ………………………….. (wychodzą w piątki wieczorem) to meet their friends.
54. We have never travelled ………………………….. (dalej niż) Italy.
55. If we had more time and money, we ………………………….. (podróżowalibyśmy) all over the world.
56. The thief broke his leg while he was jumping ………………………….. (przez płot).
57. That film isn’t for children ………………………….. (poniżej 15 roku życia).
58. ………………………….. (Co wolisz), beer or wine?
59. He ………………………….. (goli się raz dziennie), in the morning.
60. Sam ………………………….. (nie potrafi się ubrać) yet. He is too little.
61. ………………………….. (Nasz szef) asked me to show him the report before Friday.
62. WFF organisation ………………………….. (pomaga wilkom) to survive in the wild.
63. ………………………….. (Dlaczego nie weźmiesz) a day off? We could go on a picnic.
64. This song ………………………….. (jest często grana) in the radio recently.
65. What ………………………….. (on wygląda) like?
66. I ………………………….. (nie otworzyłem bramy). I don’t know who left it like that.
67. If my parents go on holidays next week, we ………………………….. (zrobimy imprezę).
68. She ………………………….. (nie odwiedziła swoich rodziców) since last summer.
69. My neighbours ………………………….. (rozwiedli się) last year.
70. The parents meeting ………………………….. (zostało przełożone) for next week.
71. Adam ………………………….. (uwielbia opowiadać kawały). He is a funny guy.
72. My little sister ………………………….. (nie może oglądać horrorów ).
73. ………………………….. (jeżeli byłbym na Twoim miejscu) I would appologise to Jack.
74. Manchester City is leading in the table. It is on the ………………………….. (pierwszym) miejscu.
75. My sandwich ………………………….. (została zjedzona) by Jake.
76. People in my neighbourhood tend to ………………………….. (dbać o) theirgardens.
77. ………………………….. (jej drugi mąż) works abroad and he is at home only at the weekends.
78. Which is ………………………….. (lepsze) having a dog or having a cat?
79. ………………………….. (Jak ma się Twoja mama) doing?
80. I don’tknow Adam very much. ………………………….. (Jaki on jest)?
81. J.K. Rowling’s books ………………………….. (są sprzedawane) all over the world.
82. ………………………….. (Miałbyś coś przeciwko) if I barrow your tennis rocket?
83. What would you do if your girlfriend ………………………….. (zdradziłaby Cię)?
84. If I ………………………….. (kupiłbym) this painting ten years ago, I would be a millionaire now.
85. Will Monica ………………………….. (przynieść ciasto) if I ask her?
86. Maria and Joseph ………………………….. (grali w scrabble) all evening last night.
87. Ed Sheeran is a ………………………….. (znany na całym świecie) singer.
88. I am pretty sure that I ………………………….. (dobrze sobie poradziłem) in my exams.
89. Look at this clouds! ………………………….. (będzie padać) heavily!
90. A: I can’t find my car keys any where.
B: Have you ………………………….. (szukałeś) them in my bag?
91. If I ………………………….. (nie dostanę) at least 1000 zł for this bike I won’t sell it.
92. Emily and James ………………………….. (zostali zaproszeni) to Tom’s birthday party.
93. This isn’t my book. It must be ………………………….. (Petera).
94. If I ………………………….. (byłbym Tobą), I would give up smoking.
95. My dad bought ………………………….. (nowe noże) yesterday. They are very sharp.
96. I ………………………….. (otrzymałem) a lot of presents at Christmas. (passive)
97. ………………………….. (Moi rodzice nie pozwolili mi) to go on holidays on my own.
98. English King, Henry VIII, ………………………….. (miał sześć żon).
99. The dinner ………………………….. (został podany) cold, so we wanted to talk with the manager.
100. Michael Jackson’s song ………………………….. (jest grana) in the Radio FM now.
101. My grandparents always ………………………….. (dają mi kieszonkowe).
102. Why is this maths exercise so difficult? Couldn’t it be ………………………….. (trochę łatwiejsze)?
103. Jacob ………………………….. (musi opiekować się) his younger brother tonight because their parents are gonig to the cinema.
104. Where ………………………….. (masz zamiar pojechać) on holidays?
105. Our teacher ………………………….. (będzie zadowolony) with our work.
106. I hope to ………………………….. (zobaczyć Cię) next month.
107. I didn’t want to cheat in the test, but Thomas ………………………….. (zmusił mnie) do it.
108. Porsche is ………………………….. (droższe od) Opel.
109. ………………………….. (Chciałbyś nas odwiedzić) on Sunday? We are having a barbeque.
110. Evan usually ………………………….. (słucha radia) on his way to work.
111. Jessica ………………………….. (wierzy w duchy). She claims that she saw one on the attic.
112. Kevin Spacey ………………………….. (został ostatnio oskarżony) of sexual harrasing.
113. In my opinion, One Direction is ………………………….. (najgorszym zespołem) in the world.
114. ………………………….. (Jaki jest Twój ulubiony) colour?
115. We ………………………….. (nie mamy wystarczająco dużo) sugar.

10 porad jak napisać poprawnego e-maila

 

  1. Przed napisaniem e-maila pomyśl o typowych zwrotach używanych w wiadomościach, na przykład: I’m writing to inform lub I look forward to hearing from you.
  2. Zastanów się jaką funkcję ma mieć Twój e-mail. Czy ma być to prośba, porada, a może propozycja? To ułatwi Ci dobranie odpowiednich zwrotów.
  3. Dokładnie zapoznaj się z poleceniem. Pamiętaj, że kluczem jest przestrzeganie wymogów z polecenia!
  4. Zadbaj o przejrzystość i kompozycję. Struktura Twojego e-maila powinna wyglądać następująco: wprowadzenie, główna treść oraz zakończenie.
  5. Jeśli chodzi o pozdrowienie adresata e-maila, musimy zachować odpowiednią formę, na przykład pisząc do kolegi/koleżanki zacznij od Hi Peter, Hello Steve. Zwracając się do kogoś bardziej oficjalnie, przykładowo użyj Dear Sir. Odpowiednią formę zastosuj także kończąc e-maila, na przykład wykorzystując takie zwroty jak: bye, take care lub best regards.
  6. Pisząc nawet e-maila nieformalnego (do kolegi/koleżanki) nie stosuj slangu oraz słownictwa politycznie niepoprawnego. Używaj neutralnego i uprzejmego języka. Nie używaj emotikon.
  7. Nie bądź zbytnio lakoniczny, ale też nie rozpisuj się nadmiernie, ponieważ w ten sposób zwiększasz ryzyko popełnienia błędu. Nie udzielaj zdawkowych odpowiedzi typu I don’t know. Twoja wypowiedź muszą zawierać jakieś konkretne informacje na dany temat.
  8. Pamiętaj, aby każdy podpunkt z polecenia do e-maila odpowiednio rozwinąć, na przykład podając po dwa, trzy przykłady lub argumenty. Poszczególne części e-maila powinny być spójne. Możemy zastosować tutaj „łączniki”, na przykład, however, in addition, first, itp.
  9. Stosuj kluczowe słowa i zwroty, na przykład pisząc o koncercie, na którym byłeś/byłaś wypadałoby użyć lead singer/vocalist, lyrics, breathtaking, genre, drummer, the concert took place, itp.
  10. Po napisaniu e-maila sprawdź go pod kątem poprawności gramatycznej, logicznej i pisowni, na przykład czy podmiot i czasownik zgadzają się (she never cooks, a nie she never cook). Zwróć uwagę, że poprawna forma wyrazu to nie tylko dodanie końcówki, lecz także zmiana słowa (good-well). Sprawdź e-maila pod kątem niepotrzebnych powtórek.

Mistake buster [3]. English spoken here

Przy okazji  Dnia Języka Ojczystego chciałbym wspomnieć o pewnym błędzie popełnianym przy tłumaczeniu polskiego wyrażenia: kraje anglojęzyczne. Byłem świadkiem tego, jak ktoś przetłumaczył je jako English-spoken countries. Niestety, nie jest to poprawna forma, ponieważ spoken w tym przypadku nie może funkcjonować jako przymiotnik. Poprawne tłumaczenie to English-speaking countries. Oto więcej przykładów [1]:

the English-speaking world

England, Wales and other English-speaking countries

English-speaking Canadians

Spoken może być umieszczony na przykład przed rzeczownikiem English, a wyrażenie to będzie oznaczać  angielski mówiony,  w przeciwieństwie do angielskiego pisanego (written English). Wyobraźmy sobie również tabliczkę wywieszoną w witrynie sklepowej. Moglibyśmy znaleźć na niej taki napis:

ENGLISH SPOKEN HERE

W polskim tłumaczeniu powyższe zdanie brzmiałoby: Mówimy po angielsku. Spoken w tym przypadku funkcjonuje jako strona bierna pochodząca od czasownika speak. Zwróćcie uwagę, że polskie tłumaczenie jest w stronie czynnej.

Wracając do formy speaking, może znajdować się ona na początku angielskiego zdania, pełniąc funkcję rzeczownika odczasownikowego (osobiście wolę angielski odpowiednik – gerund :), np.

Speaking English is a very important language skill.

(Mówienie po angielsku jest bardzo ważną umiejętnością językową).

Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekturze będziecie w stanie ominąć angielskie pułapki językowe. I pamiętajcie:

Speaking English is very easy in English-spoken countries.

źródło:

[1] English-speaking. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/english-speaking

[24/02/2018]

Język angielski politycznie (nie)poprawny [2]. Język ojczysty

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który w głównej mierze podnosi świadomość językową oraz zwraca uwagę na stosowanie poprawnej polszczyzny. Ponadto podkreśla fakt, że język to nasze dziedzictwo kulturowe, tak różnorodne i bogate, chociażby w dialekty.

W słownikach języka angielskiego na próżno szukać hasła father tongue (dosłowne tłumaczenie polskiego zwrotu język ojczysty). Znajdziemy tam jedynie native language lub mother tongue, czyli w dosłownym tłumaczeniu … język matczyny [1]. I co, zatkało Was? (ang. lost your tongue?). Osobiście nie znam nikogo, kto by w języku polskim używał takiego sformułowania. Skąd taka różnica w interpretacji? Otóż, w dużym uproszczeniu, kraje anglosaskie powstały na zasadach matriarchatu, czyli społeczności skoncentrowanej na kobietach, gdzie często władzę sprawowały osoby płci żeńskiej [2]. W przeciwieństwie do m.in. Anglii, państwo polskie wyrosło na zasadach patriarchatu, gdzie hierarchia społeczna bazowała na dominującej roli mężczyzn.

Pamiętajcie, że przykładowo język polski/angielski/niemiecki  to w skrócie Polish/English/ German lub the Polish/English/German language. I koniecznie dużą literą!

Na koniec mam dla Was pewien tekst z pewnego angielskiego mema. Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekturze będziecie wiedzieli, na czym polega jego przesłanie:

My mother tongue is English, but my father tongue is incorrect.

źródło:

[1] Mother tongue. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mother-tongue [24/02/2018]

[2] Matriarchat. https://pl.wikipedia.org/wiki/Matriarchat [24/02/2018]

Pizza na okrągło

Co to był za tydzień! Najpierw obchodziliśmy Tłusty Czwartek, zajadając pączki i faworki, a dzień później mogliśmy świętować Dzień Pizzy. Miłośnicy okrągłego placka z pewnością byli z tego faktu niezmiernie zadowoleni. Pizzę naturalnie możemy zjeść w pizzerii (pizerria), ale jak się okazuję, pizza jest najbardziej ulubionym daniem zamawianym na wynos (take-away dish) lub do samodzielnego odgrzania (ready-made) np. w mikrofalówce.

Włoski specjał najlepiej przyrządzać według ściśle określonej, tradycyjnej receptury (recipe). Tradycyjna pizza wypiekana jest w piecu (oven), najlepiej opalanym drewnem (wood oven). Dzięki temu ta włoska potrawa nabierze odpowiedniego aromatu, a przy okazji pozwoli delikatnie upiec jej brzegi/skórkę (crust).

Placek pizzy (pizza base) na wierzchu zwieńczony jest różnymi dodatkami (toppings), najczęściej serem i sosem pomidorowym. Może być także przyprawiony (seasoned with) ziołami (herbs), na przykład bazylią (basil) i oregano . Najpopularniejszymi serami do pizzy są mozzarella, cheddar lub parmezan. Inne popularne dodatki to: anchois, bekon, pieczarki, oliwki, cebula, kiełbasa pepperoni, owoce morza (seafood), suszone pomidory (dried tomatoes) oraz inne warzywa. To właśnie różnorodne dodatki sprawiają, że mamy tyle rodzajów pizzy. Naturalnie nie jemy jej w całości – za pomocą specjalnego noża (pizza cutter lub pizza wheel) kroimy ją na kawałki przypominające trójkąty (slices). W przypadku pizzy możemy zrezygnować ze sztućców (cutlery) i jeść ją rękoma.

Tłusty Czwartek

Dziś Tłusty Czwartek (Fat Thursday) – święto uwielbiane przez smakoszy słodkości. To jeden z nielicznych dni w roku, gdzie każdy może sobie pofolgować i chociaż na chwilę zapomnieć o spożytych kaloriach. Już od samego rana ludzie ustawiają się w kolejce do cukierni (confectionary) w nadziei, że kupią świeże i pachnące wyroby cukiernicze. Do najpopularniejszych należą oczywiście pączki (doughnut lub donut). Wyrabiane są one z ciasta (pastry) zrobionego ze słodkiego ciasta drożdżowego (yeast dough), które następnie smażone jest w głębokim tłuszczu. Pączki mogą mieć nadzienie (filling) z marmolady, róży (rose hip jam) lub być posypane (to be topped with) zwykłym cukrem pudrem (powdered sugar) albo lukrem (icing). Pączki przybierają różne kształty, ale najbardziej popularne są chyba te okrągłe, bez dziurki w środku. Wśród innych, popularnych przysmaków spożywanych w Tłusty Czwartek są również faworki (angel wings). Hmm … palce lizać!*

* ang. yum-yum

Mistake buster [2]. Witamy po feriach

Na wstępie powiem kilka słów o pewnym błędzie stylistycznym popełnianym w … języku polskim. Chodzi mi o nadużywanie zwrotu witam w mowie potocznej oraz e-mailach. Należy pamiętać, że wyraz ten naturalnie stosowany jest jako powitanie, ale np. gospodarza/gospodyni domu lub imprezy w stosunku do jego/jej gości [1]. Dlatego błędem jest nadużywanie go w mailach i tym bardziej w życiu codziennym. Poza tym witam wyraża wyższość nadawcy nad odbiorcą, co czasami nie jest politycznie (i stylistycznie) poprawne. W tego typu sytuacjach zamiast witam można zastosować Szanowny Pani/Szanowna Pani, co z pewnością nikogo nie urazi. Jak poprawnie napisać maila i jak uniknąć podobnych błędów znajdziecie w ciekawym artykule dostępnym w linku poniżej.

Jeśli chodzi o angielski odpowiednik witam to jest to welcome, na przykład [2]:

We welcome you to the show.

Warto zapamiętać, że najczęściej welcome występuje z to, chociaż możemy użyć jeszcze welcome in, welcome at, a nawet samo welcome:

Welcome to Warsaw.

You’re always welcome in our school.

They welcomed the participants.

Welcome at home!

Welcome back.

W tym momencie chciałbym wspomnieć o pewnej wpadce językowej warszawskich urzędników, która przytrafiła się w trakcie otwarcia fontanny multimedialnej. Podczas pokazu światło lasera zamiast welcome to Warsaw wyświetliło welcome in. Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać tu [3]. Coś mi się zdaję, że angielskie witamy też może sprawić nam pewne kłopoty.

Uważam, że warto także zapamiętać (i stosować) angielski zwrot you’re welcome, który jest odpowiedzią na czyjeś podziękowania:

A: Thanks for helping me.

B: You’re welcome.

Naturalnie,  powyższego wyrażenia nie możemy przetłumaczyć jako jesteś witany, ale nie ma sprawy/nie ma za co/proszę bardzo. Jest on zamiennikiem dwóch innych wyrażeń:  no problem oraz not at all.

To tyle na dzisiaj. Na zakończenie dodam (chociaż tak powinienem był zacząć dzisiejszy wpis 🙂

YOU’RE WELCOME TO MY BLOG.

źródło:

[1] Pisanie e-maili – 10 najczęstszych błędów. http://gentlemanschoice.pl/poczta-e-mail-10-najczestszych-bledow [01/02/2018]

[2] Welcome. https://www.merriam-webster.com/dictionary/welcome [01/02/2018]

[3] Welcome in Warsaw. http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,9561047,_Welcome_in_Warsaw___fontanny_sa__ale_angielski_kuleje.html [01/02/2018]