realize vs. release

Słowo release oznacza w języku polskim „uwolnić” oraz „opublikować”:

The band released lots of albums.

Słowo realize jest to angielski odpowiednik polskiego „uświadomić sobie”. Często słowo to używane jest także jako „realizować”. Użycie tego słowa w ten sposób nie jest błędem, jednak lepiej jest użyć takich słów takich jak achieve, fulfill czy carry out.

He realized that he had made a big mistake.

I’d love to fulfill my dreams.

opracowała: Beata Cichy

Reklamy