Konstrukcja „would prefer”

Konstrukcję would prefer something używamy, gdy chcemy powiedzieć, że wolimy coś bardziej, niż coś innego. Konstrukcja ta jednak wyróżnia się tym, że używamy ją w konkretnej sytuacji, a nie ogólnie (patrz wpis „Konstrukcja gramatyczna z prefer). Budowa konstrukcji wygląda następująco:

PODMIOT + WOULD PREFER + SOMETHING

I’d prefer a cup of tea.

She would prefer a cup of coffee.

We’d prefer a piece of apple pie.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej konstrukcji, tutaj też wyróżniamy jej odmiany. Jedną z nich jest: would prefer to do something rather than do sth else. Budowa konstrukcji wygląda następująco:

PODMIOT + WOULD PREFER + TO DO SOMETHING + RATHER THAN + (DO) SOMETHING ELSE

I’d prefer to stay at home rather than go to the party tonight.

She’d prefer to go by car rather than travel by train.

Today they would prefer to eat some Spanish food rather than Italian. 

opracowała: Beata Cichy, 3h

Reklamy