Natural phenomena – opisywanie zjawisk naturalnych

Poniższe słówka pomogą Wam opisać zjawiska naturalne:

naural disaster – klęska żywiołowa

volcanic eruption – wybuch wulkanu

avalanche – lawina (śnieżna)

landslide – lawina (błotna)

snow drifts – zaspy śnieżne

flood – powódź

earthquake – trzęsienie ziemi

fire – pożar

blizzard – zawieja

whirlwind – trąba powietrzna

hurricane – huragan

drought – susza

man-made disaster – klęska spowodowana przez człowieka

catastrophe – katastrofa

shipwreck – katastrofa morska

famine – głód

A oto kilka przykładów zdań:

There was a landslide in Kalabria last spring.

Many people were injured.

The hurricane destroyed many huts.

Many animals drowned in the flood.

Last volcanic eruption happened in 2003.

My elder brother survived the avalanche in the Tatra Mountains.

All charities helped them to fight the famine.

Opracowała: Kaja Janowska, 3g

Reklamy