hut vs. hat

Powyższe wyrazy podobnie się pisze i czyta, ale mają one zgoła różne znaczenia. Hut to „szałas”, „chatka”:

In Africa a lot of people still build huts made of straw and mud.
(W Afryce dużo ludzi wciąż buduje chatki z siana i błota)

Hat to „kapelusz”:

How much does this hat cost?
(Ile kosztuje ten kapelusz?)

Przygotowała: Kamila Nawrocka, 1g

 

Reklamy