O sędziach …

W języku angielskim do dyspozycji mamy kilka wyrazów, które znaczą „sędzia”. Różnią się one oczywiście kontekstem. Pierwszy z nich – judge to sędzia, który pracuje w sądzie:

The judge sentenced her to ninety days in prison.

Wyraz judge używany jest jako czasownik „osądzać”:

Schools are judged on their exam results.

Ciekawym angielskim powiedzeniem jest never judge a book by its covers, który przetłumaczony brzmi mnie więcej: „nie oceniaj książki po jej okładce”.

Umpire to sędzia (zwłaszcza w tenisie), rozjemca:

Someone whose job is to make sure that players obey the rules in some sports, for example tennis, baseball, and cricket is called an umpire.

Należy zwrócić uwagę na podobny w pisowni angielski wyraz empire, który znaczy „imperium, cesarstwo”:

I was a young soldier in the last of the small empire wars of Britain.

W innych sportach wyraz „sędzia” tłumaczony jest najczęściej jako referee – sędzia główny, ringowy (sport):

The referee blew his whistle and awarded a penalty.

Przygotował: Jędrzej Pytel, 3d

źródło http://www.macmillandictionary.com

Reklamy