Określanie kontekstu sytuacyjnego – dobieranie #08

Dopasuj tabliczki informacyjne (1-5) do miejsc, w których możesz je zobaczyć (A-E):

1. BEWARE OF THE DOG

2. DO NOT DISTURB

3. RECEPTION DESK HERE

4. DO NOT LEAN OUT OF THE WINDOW

5. NOTHING TO DECLARE

A. at the airport

B. on a gate

C. on a train

D. on a door

E. in a hotel

kliknij tutaj, aby zobaczyć odpowiedzi

Reklamy