Określanie kontekstu sytuacyjnego – dobieranie #15

Dopasuj tabliczki informacyjne (1-5) do miejsc, w których możesz je zobaczyć (A-E):

1. DANGER! ROCKS

2. DON’T LEAVE ANYTHING VALUABLE IN YOUR ROOM

3. REMEMBER TO WEAR A SAFETY HELMET

4. DO NOT DROP LITTER

5. SECRETARY’S DESK HERE

A. on a construction site

B. in an office

C. in a park

D. in a guest house

E. on a cliff

kliknij tutaj, aby zobaczyć odpowiedzi