Określanie kontekstu sytuacyjnego – dobieranie #17

Dopasuj tabliczki informacyjne (1-5) do miejsc, w których możesz je zobaczyć (A-E):

1. FINEST LEATHER TRAINERS

2. COLOURED PENCILS -10% OFF TODAY

3. DOGS ARE WELCOME HERE

4. LEAVE YOUR PERSONAL DETAILS BEFORE GOING CLIMBING

5. HAVE YOUR CHANGE READY

A. at a stationer’s

B. in a mountain shelter

C. on a bus

D. in a guesthouse

E. in a shoe shop

kliknij tutaj, aby zobaczyć odpowiedzi