Określanie kontekstu sytuacyjnego – dobieranie #19

Dopasuj tabliczki informacyjne (1-5) do miejsc, w których możesz je zobaczyć (A-E):

1. REPORT A CRIME HERE

2. ENTER PIN CODE

3. FASTEN YOUR SEATBELTS

4. STUDENTS MUST WEAR A TIE AT ALL TIMES

5. YOU CAN FIX YOUR CAR HERE

A. on a plane

B. on a cash machine

C. at a police station

D. in a garage

E. at a boys’ school

kliknij tutaj, aby zobaczyć odpowiedzi